Tехнолошки факултет Универзитета у Бањој Луци

Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци започео је припреме везане за упис заинтересованих кандидата на први циклус студија. У том циљу замолили бисмо вас да подијелите ову вијест на вашој веб страници и/или друштвеним мрежама које користите.

“Припремна настава за пријемни испит у I годину студија на Технолошком факултету Универзитета у Бањој Луци у академској 2020/2021. години ће се одржавати радним данима у периоду од 15.06.2020. до 26.06.2020. године. Зависно од епидемиолошке ситуације, настава ће се одржати на даљину или у просторијама Технолошког факултета.

Заинтересовани кандидати могу пријаве да доставе путем e-mail-a: studentska.sluzba@tf.unibl.org, а додатне информације се могу добити путем контакт телефона: 051/434-352. У пријави је неопходно навести име и презиме кандидата, контакт телефон и електронску пошту (e-mail).

Детаље око припремне наставе ћемо благовремено објавити на нашој интернет страници, а и пријављеним кандидатима.

Рок за пријаву кандидата је до 11.06.2020. године.

Вијест можете прочитати и на линку: https://tf.unibl.org/pripremna-nastava-za-prijemni-ispit-2020/