Loading...
ОГЛАСНА ТАБЛА
ОБАВЈЕШТЕЊА

Конкурс за упис у први разред ЈУ Центра средњих школа

2024/25

Објављено: 04.06.2024.

КОНКУРС

ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД У ЈУНСКОМ УПИСНОМ РОКУ У ШКОЛСКОЈ 2024/2025 ГОДИНИ

ЈУ Центар средњих школа Требиње у школској 2024/2025 години уписује 6 одјељења по струкама и занимањима како слиједи:

 

РЕДНИ БРОЈ

СТРУКА

НАЗИВ ЗАНИМАЊА

СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ

БРОЈ ОДЈЕЉЕЊА

БРОЈ УЧЕНИКА

1

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИНА

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

IV

1

24

2

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИНА

ПОСЛОВНО-ПРАВНИ ТЕХНИЧАР

IV

1

24

3

УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР

IV

1

24

4

ЗДРАВСТВО

МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР

IV

1

24

5

ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

АГРОТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

IV

1

24

6

УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

КОНОБАР

III

0,5

12

КУВАР

III

0,5

12

СВЕГА ШКОЛА  

6

144

Пријем документата за упис ученика у средње четверогодишње школе почиње у понедјељак, 17.06.2024. године у времену од 8:00 до 12:00 часова, а завршава се у уторак 18.06.2024. године у 12:00 часова, за ученике који имају 60 и више бодова. Резултати уписа биће објављени у четвртак, 20.06.2024. године до 10:00 часова.

Пријем докумената за упис ученика у средње четверогодишње и трогодишње школе почиње у понедјељак, 24.06.2024. године, у времену од 8:00 до 12:00 часова,  а завршава се у сриједу, 26.06.2024. године у 12:00 часова, за ученике који имају мање од 60 бодова.

Резултати уписа објављују се у петак, 28.06.2024. године до 10:00 часова.

 

Учесници конкурса подносе сљедећа документа:

  1. Пријаву за упис (узима се  у школи),
  2. Оригиналну диплому о завршеној основној школи, (оригинална свједочанствa о завршеном VI, VII, VIII i IX разреду основне школе),
  3. Оригиналну диплому, свједочанства о завршеној основној школи у иностранству (рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање), 
  4. Извод из матичне књиге рођених (оригинал),
  5. Диплому „Вук Стефановић Караџић“,
  6. Диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку,
  7. Диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком или вишем нивоу такмичења,
  8. Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс.                            

                                                                                                                       директор

____________________   

Недељка Нешка Илијић