Наши матуранти, техничари хортикултуре и ове године у оквиру практичне наставе а у сарадњи са Аграрним фондом учествују у садњи расада.