ЈУ Центар средњих школа је учесник пројекта “Ефикасно повезивање образовања и привреде”

ЈУ Центар средњих школа је учесник пројекта “Ефикасно повезивање образовања и привреде: унапређење практичне наставе у секторима угоститељства и туризма, електроенергетским и сектору обраде метала” који спроводи Фондација HELVETAS Moja Budućnost , Град Требиње – Grad Trebinje и Razvojna agencija Grada Trebinja

Циљ пројекта је унапређење сарадње школе и привреде, развој потребних стручних компетенција, знања и вјештина ради лакше запошљивости наших ученика након завршетка школовања. За потребе пројекта школа је кренула сa израдом два елабората оправданости уписивања занимања и то:- новог занимања АГРОПРОИЗВОЂАЧ из струке пољопривреда и прерада хране- занимања ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР из струке угоститељство и туризамЕлаборатом ће се анализирати потребе локалног тржишта рада за циљана занимања, стратешки документи и визија развоја града Требиња, подаци о незапосленим особама из наведених занимања, интереси ученика деветих разреда за упис на циљана занимања, опис и стандард занимања као и кадровски и материјални услови за увођење наведених занимања. Детаљно ће се испитати спремност привредних субјеката на подручју нашег града за унапређењњ сарадње са школом, спремност да прихвате ученике за обављање практичне наставе, ревизију наставних планова, промоцију занимања и каријерно информисање.Овим пројектом школа уводи један нови приступ уписној политици заснован на детаљним показатељима који ће ученицима омогућити лакши прелазак на тржиште рада.