Zahvaljujemo se Partner-mikrokreditnoj organizaciji , koja je odabrala našu školu kako bi simboličnom donacijom od 5 laptopa,našim učenicima, barem u maloj mjeri olakšala izvođenje nastavnog procesa u vrijeme pandemije COVID 19 virusa.