Zahvaljujemo se Fondaciji Helvetas Moja budućnost, koja  je odabrala našu školu kako bi simboličnom donacijom od dva laptopa barem u maloj mjeri olakšala izvođenje nastavnog procesa u vrijeme pandemije COVID 19 virusa.