O_школи

3За Центар средњих школа Требиње се може рећи да наставља традицију Трговачке академије у Требињу основане давне 1893. године.Скупштина општине Требиње и ондашње Министарство просвјете основало је Економску школу 1957. год. и у њеном саставу била је и трговачка школа. Од 1964. год. у Требињу се оснива Средњошколски центар у чијем саставу су све требињске средње школе. У Средњошколски центар уводи се 1980. год. и Медицинска школа.

1993. год. од Средњошколског центра Требиње и његова три дотадашња ОУР-а, због великог броја ученика, а ради што боље функционалности, формирају се три школе. Тако настаје Економска, трговачка, угоститељска и медицинска школа Требиње. Школски одбор мијења назив ове школе у Центар средњих школа крајем 2005. год.
Центар средњих школа је смјештен у заједничкој згради са још двије средње школе. У школској 2008/2009 години је у њу уписано 580 ученика у 3 струке и 7 занимања.
У 50 година старом објекту нису радјене значајне реконструкције, осим у фискултурној Сали, дијелу крова и дијелу вањске столарије, реконструкција котловнице, тако да је објекат у доста лошем стању, поготово фасада. Опремљени кабинети су информатике, пракса конобар и пракса кувар, библиотека.
Школа је укључена у више пројеката, а најзначајнији су: “Психосоцијалана и здравствена едукација ученика” у сарадњи са ООЦК и шпанским ЦК; “Развој волонтеризма код ученика” у партнерству са СО Требиње, Центром за социјални рад, Удружењем родитеља дјеце са посебним потребама; “Ученичко предузетништво” који подржава Влада Норвешке, ЕУВЕТ програм Европске комисије. У наредном периоду је у плану санација зграде, осавременивање наставних средстава. Размишља се о отварању пољопривредне струке.
Колико смо упознати у плану је скора изградња нове зграде Гимназије у Требињу. Тиме би наша школа у потпуности ријешила већ одавно њен највећи проблем – недостатак простора. Наиме сада имамо неколико неусловних учионица у подрумском дијелу зграде, па чак и оних без дневног свијетла.
У школи је тренутно запослено 58 радника, од чега су 44 професори. Такодје је за изводјење редовне наставе ангажовано и 5 професора и љекара, спољних сарадника.