Daily Archives: May 31, 2018

Конкурс за упис ученика у први разред средњих школа РС у школској 2018/2019 години

Конкурс за упис ученика

садржи назив струкa, занимања, смјерова, одсјека, број одјељења, број ученика који се уписују у први разред, рокове за пријем докумената, начин бодовања..

РЕДОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Конкурс за упис полазника у програме за средње стручно образовање одраслих

У програме средњошколског обрзовања одраслих могу се уписати полазници који имају навршених 18 година живота, психофизичке способности за савладавање образовног програма, завршену најмање основну школу ради завршетка програма средњег стручног образовања одраслих и стицања квалификације (за прво занимање), односно претходно стечену средњу стручну спрему за програме преквалификације и доквалификације.

Конкурс за упис полазника траје од 30.05.2018 год. до 29.06.2018 год.