Monthly Archives: December 2017

Образовање одраслих

У програме средњошколског обрзовања одраслих могу се уписати полазници који имају навршених 18 година живота, психофизичке способности за савладавање образовног програма, завршену најмање основну школу ради завршетка програма средњег стручног образовања одраслих и стицања квалификације (за прво занимање), односно претходно стечену средњу стручну спрему за програме преквалификације и доквалификације.

Конкурс за упис полазника траје од 27.11.2017 год. до 26.12.2011 год.

Завршница пројекта “Комшија је комшији територијални рођак”

Под покровитељством Америчке амбасаде у БиХ, нaша школа је учествовала  у пројекту „Комшија је комшији територијални рођак“.