У оквиру пројекта “Социјализација с правом и превенција малољетничког криминала” полицијски службеник Немања Вуковић и педагог школе Горјана Дамјановић одржали су једну од радионица ученицима одјељења II-4 занимања конобар/кувар.Радионице имају за циљ да концепт социјализације с правом приближе ученицима на разумљив и занимљив начин.