Наши пекари и професор Предраг Илић, изучавајући процес сапонификације (добијање сапуна од свињске масти) из предмета хигијена и контрола, направили су сапуне разних облика.