Јавне набавке

Центар средњих школа

Требиње

 

Број: 01-877/1-17

Датум: 22.12.2017.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Р.б. Опис набавке и количина ШифраЈРЈН Врста поступка Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а Извор финансирања Оквирни термин за набавку Напомене
1 Хигијенске потрепштине (разне) 39800000-0 Директни споразум 2000 Буџет Града јануар
2 Канцеларијски материјал 30192000-1 Директни споразум 2200 Буџет Града јануар
3 Боје и лакови 44800000-8 Директни споразум 1500 Буџет Града јануар
4 Угаљ за огријев 09111100-0 Конкурентски захтјев 4000 Буџет Града јули
5 Дрва за огријев са превозом 03413000-8 Директни споразум 550 Буџет Града јули
6 Камионски превоз угља за огријев 60000000-8 Директни споразум 2800 Буџет Града јули
7 Превоз наставника и ученика 60130000-8 Директни споразум 3000 Властити приход октобар
8 Санација паркета 45432113-9 Директни споразум 2000 Буџет Града јули
9 Поправка фасаде зграде 45443000-4 Директни споразум 4200 Властити приход јули-август
10 Осигурање ученика 66512000-2 Директни споразум 1050 Властити приход август
11 Осигурање наставника 66512000-2 Директни споразум 640 Властити приход август
12 Осигурањеимовине 66515200-5 Директни споразум 1710 Буџет Града август
 13 Љекарски прегледи наставника 85100000-0 Директни споразум 2220 Буџет Града август
13 Књиге, разне 22110000-4 Директни споразум 850 Властити приход мај и октобар
14 Педагошка документација 39162110-9 Директни споразум 850 Буџет Града мај-јуни
15 Поклон „Ученику генерације“ 30213200-2 Директни споразум 600 Властити приход мај
16 Прибор и реагенси за лабораторију 38437000-7 33696500-0 Директни споразум 850 Властити приход фебруар
17 Водоинстлатерски и санитарни радови 45330000-9 Директни споразум 4300 Буџет града јул-август
17 Школски намјештај 39160000-1 Директни споразум 2600 Властити приход фебруар

 

Директор

Васиљко Шкриван

 

 

Центар средњих школа

Требиње

 

Број: 01-328/1-15

Датум: 13.05.2015.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Р.б. Опис набавке и количина ШифраЈРЈН Врста поступка Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а Извор финансирања Оквирни термин за набавку Напомене
1 Хигијенске потрепштине (разне) 39800000-0 Конкурентски захтјев 2000 Буџет Града март
2 Канцеларијски материјал 30192000-1 Конкурентски захтјев 2200 Буџет Града март
3 Боје и лакови 44800000-8 Конкурентски захтјев 800 Буџет Града март
4 Угаљ за огријев 09111100-0 Конкурентски захтјев 3600 Буџет Града јуни
5 Дрва за огријев са превозом 03413000-8 Директни споразум 550 Буџет Града јуни
6 Камионски превоз угља за огријев 60000000-8 Директни споразум 1330 Буџет Града јуни
7 Превоз наставникаи ученика 60130000-8 Директни споразум 3000 Властити приход октобар
8 Санација паркета 45432113-9 Директни споразум 1709 Буџет Града јули
9 Замјена прозора 45421132-8 Директни споразум 5128 Властити приход јули-август Ако се реализује пројекат Града, онда Набавка опреме
10 Поправка фасаде зграде 45443000-4 Директни споразум 1709 Властити приход јули-август Ако се реализује Грант ХЕТ-а, онда санација паркета
11 Осигурање ученика 66512000-2 Директни споразум 1050 Властити приход август
12 Осигурање наставника 66512000-2 Директни споразум 640 Буџет Града август
Осигурањеимовине 66515200-5 Директни споразум 1710 Буџет Града август
13 Љекарски прегледи наставника 85100000-0 Директни споразум 2220 Буџет Града август
14 Књиге, разне 22110000-4 Директни споразум 854 Властити приход мај и октобар
15 Педагошка документација 39162110-9 Директни споразум 854 Буџет Града мај
16 Поклон „Ученику генерације“ – Таблет 30213200-2 Директни споразум 427 Властити приход мај
17 Мимио електронски пројектор 38652100-1 Директни споразум 854 Властити приход мај

 

Директор

Васиљко Шкриван