Центар средњих школа дио пројекта ЕУ за повећање квалитета рада и образовања