Редовно_образовање

I-1 ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СПОМЕНКА ЋОРОВИЋ

I-2 ПОСЛОВНО-ПРАВНИ ТЕХНИЧАР

РАДМИЛА ЈАНКОВИЋ
I-3 ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

МИЛАНКА САМАРЏИЋ
I-4 МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР

БОЈАНА МАКСИМОВИЋ
I-5 КОНОБАР-КУВАР

СТРАХИЊА ВУКОВИЋ
II-1 ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СЛАЂАНА СКОЧАЈИЋ
II-2 ТРГОВАЧКИ ТЕХНИЧАР

ЈЕЛЕНА МИЈАНОВИЋ
II-3 ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

НАДА ГУТИЋ
II-4 КУВАР-ПОСЛАСТИЧАР

ЈЕЛЕНА ЋОРЛУКА
II-5 ПЕКАР

ВАЊА ЋУПИНА
III-1 ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СЛАЂАНА МУСОВИЋ
III-2 ПОСЛОВНО-ПРАВНИ ТЕХНИЧАР

СУЗАНА БОРКОВИЋ-ЧЕРЕЧИНА
III-3 МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР

ЕВЕЛИНА ДУЧИЋ
III-4 ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ

СНЕЖАНА ГРБИЋ
III-5 КОНОБАР-КУВАР

СОЊА МИЛИШИЋ
IV-1 ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

СЊЕЖАНА РАДАНОВИЋ
IV-2 ПОСЛОВНО-ПРАВНИ ТЕХНИЧАР

ДИЈАНА НАДAЖДИН
IV-3 ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

ВЕСНА ШИЉЕГОВИЋ-РАДОВИЋ
IV-4 АГРОТУРУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

ВАЛЕНТИНА СУШИЋ