Редовно образовање

Економски техничар( једно одјељење – 24 ученика)

Осим општег успјеха ученика од шестог до деветог разреда основне школе, приликом уписа у средњу школу за ово занимање бодују се оцјене из осмог и деветог разреда из слиједећих наставних предмета: Српски језик, Енглески језик, Математика, Историја и Географија. Економски техничар је занимање из стуке економија, право и трговина. Осим сасвим довољног општег образовања, изучавајући групу економских предмета, ученик има могућност да стекне знања о економији као теорији, али и економији примјењеној у пракси. Тако ће ученици бити оспособљени за обављање послова и задатака при вођењу књиговодствених и комерцијалних послова. Имаће знања из области предузетништва, менаџмента, финансија, права, статистике, привредне математике. По завршетку школовања и стицањем звања економски техничар, ученици имају могућност запослења у многим гранама привреде (у банци, у осигурању, у тргов., турист. угостит. предуз.). На радним мјестима на којима се запошљавају економски техничари, већина послова се обавља на рачунарима, за шта се оспособљавају кроз наставни предмет пословна информатика.

Пословно-правни техничар( једно одјељење – 24 ученика)

Осим општег успјеха ученика од шестог до деветог разреда основне школе, приликом уписа у средњу школу за ово занимање бодују се оцјене из осмог и деветог разреда из сљедећих наставних предмета: Српски језик, Енглески језик, Математика, Историја и Географија. Знимање које такође спада у струку економије, права и трговине. Ово је четврта школска година у којој се врши упис пословно-правног занимања. Представља комбинацију економских и правних предмета гдје се акценат ставља ипак изучавању правних. Пословно-правни техничари су у ствари канцеларијски службеници које раде административне послове. У већини случајева то је комбинација комуникације са људима и обраде докумената. Стицањем звања пословно-правног техничара, ученици имају могућност запослења у службама органа управе и локалне самоуправе.

Банкарски техничар( 0,5 одјељења – 12 ученика)

Осим општег успјеха ученика од шестог до деветог разреда основне школе, приликом уписа у средњу школу за ово занимање бодују се оцјене из осмог и деветог разреда из слиједећих наставних предмета: Српски језик, Енглески језик, Математика, Историја и Географија. По завршетку школовања ученици имају знања из области банкарства, банкар права и процедура, канцелариског пословања, статистике, финансиске математике. Стицањем знања банкарски техничар, ученици имају могућност запослења у банкама, осигуравајућим кућама, финансиским организацијама и институцијама. Банкарски техничар обавља послове платног промета и о томе информише клијенте банке. На радним мјестима на којима се запошљавају (канцеларије или шалтери) присутна је стална комуникација са клијентима па је потребан висок ниво концентрације и максимална посвећеност послу. Већи дио тог посла се обавља на рачунарима, за шта се оспособљавају кроз наставни предмет пословна информатика.

Прехрамбени техничар( једно одјељење – 24 ученика)

       Осим општег успјеха ученика од шестог до деветог разреда основне школе, приликом уписа у средњу школу за ово занимање бодују се оцјене из осмог и деветог разреда и из наставних предмета: Српски језик, Енглески језик, Хемија, Биологија, Информатика. Прехрамбени техничари организују примање, руковање, чување и усклађивање прехр. сировина и производа, воде прехр. производне траке и раде у одговарајућим надзорно-аналитичким и развојн. лабораторијама. Могу радити у производњи млијека и мли. производа, преради меса, рибе, воћа и поврћа, у млинарству и преради брашна, у производњи кондиторских производа, шећера, уља и масти, вина и других пића, у технологији ферментацијских процеса и обради отпадних вода. Према томе, оспособљени су за рад у цјелокупној прехр. индустрији, са могућношћу прилагођавања појединим прехр. технологијама. Они у хемијским и микробиолошким лабораторијама обављају анализе воде, минералних материја, бјеланчевина, аминокисел., масти, угљикохидрата, витамина и других састојака намирница те утврђују њихова микробиолошка својства. При томе се користе инструментима, апаратурама, произв. машинама и хемијским средствима. Они су обично задужени за цијеле производне линије па се њихова одговорност односи и на остале судионике у радном процесу. Зато је наглашена њихова организациона, водитељска и контролна функција. Прехрамбени техничари не смију бити клицоноше нити боловати од алергије на прехрамбене сировине и њихове прерађевине. У послу је потребан добар вид, нормалан слух те осјетљивост на мирисе и укусе. Због рада са намирницама важна је прецизност и савјесност у раду, морају имати и организационе способности, а и смисао за комуникацију и тимски рад

Aгротуристички  техничар (једно одјељење – 24 ученика)

Осим општег успјеха ученика од шестог до деветог разреда основне школе, приликом уписа у средњу школу за ово занимање бодују се оцјене из осмог и деветог разреда из сљедећих наставних предмета: Српски језик, Енглески језик, Хемија, Биологија и Информатика. Агротуристички техничар је занимање из струке пољопривреда и прерада хране. Агротуристички техничар омогућава стицање знања и вјештина из пчеларства, узгоја рибе, љековитог биља, ратарства, виноградарства, гљиварства, етнологије, традиционалног куварства, израде сувенира…Полазници ће развити следеће компетенције: примјена савремене технологије на узгој биљака, домаћих животиња, развијање вјештина хортикултурног уређења околине домаћинства, развој вјештина у припремању и послуживању традиционалних јела његујући традиционалну кухињу и обичаје. Будући да ово занимање обједињује сектор пољопривреде, угоститељства и туризма, по завршетку четверогодишњег школовања ученици имају могућност да: воде властито агротуристичко газдинство, да се запосле на агротуристичком газдинству, као и у различитим облицима еко-туризма, винског туризма, спортског и вјерског туризма, као и запошљавање на породичном пољопривредном газдинству.

Фармацеутски техничар (једно одјељење – 24 ученика)

Осим општег успјеха ученика од шестог до деветог разреда основне школе, приликом уписа у средњу школу за ово занимање бодују се оцјене из осмог и деветог разреда из сљедећих наставних предмета: Српски језик, Енглески језик, Хемија, Биологија и Физика.Фармацеутски техничар ради са фармацеутским сировинама у припреми и производњи фармацеутских производа. Посао техничара разликује се у томе да ли ради у апотеци, лабораторији или фармацеутској производњи. Фармацеутски техничар који ради у апотеци обавља послове на припремању лијекова за које постоје стандардни рецепти (мјешавина чајева, крема и масти). У лабораторији рад се обавља под надзором или према упуствима водитеља или научника истраживача (производи различите хемиске и биолошке анализе и мјерења употребом лабораториске апаратуре). Фармацеутски техничар у производњи фармацеутских производа припрема производњу и надзире технолошке фазе у производњи фармацеутских и козметичких препарата (провјерава постројења, идентификује и контролише важне сировине). Након школовања фармацеутски техничар има прилику да се запосли у приватним или државним апотекама, аналитичким и другим лабораторијама, у индустрији лијекова за хуману и ветеринарску употребу, те у козметичкој индустрији.

Медицински техничар (једно одјељење – 24 ученика)

Осим општег успјеха ученика од шестог до деветог разреда основне школе, приликом уписа у средњу школу за ово занимање бодују се оцјене из осмог и деветог разреда из сљедећих наставних предмета: Српски језик, Енглески језик, Хемија, Биологија и Физика. Након четворогодишњег школовања, ученици стичу звање медицинског техничара, а могу се запослити у болницама, домовима за старе особе и разним ординацијама на пословима основне медицинске (сестринске) бриге, посматрања стања пацијента, помоћ пацијентима у свакодневним активностима, давање терапија и неких медицинских поступака и упустава, вођење медицинске документације и сл. Медицински техничари моеају бити емоционално зреле и стабилне особе како би могле разумјети и носити се са људском патњом, хитним стањима, различитим здравственим проблемима и етичким дилемама.

Физиотерапеутски техничар (0,5 одјељења – 12 ученика)

Осим општег успјеха ученика од шестог до деветог разреда основне школе, приликом уписа у средњу школу за ово занимање бодују се оцјене из осмог и деветог разреда из сљедећих наставних предмета: Српски језик, Енглески језик, Хемија, Биологија и Физика. Физиотерапеутски техничари помажу болесним и повријеђеним особама у повећању покретности, ублажавању боли те спречавању и ублажавању трајних посљедица болести и повреда. Улога физиотерапеутског техничара проширује се на поучавање људи о правилном држању и кретању, коришћењу ортопетских помагала, те савјетовању о уређењу радног окружења. Физиотерапеутски техничари на основу своје процјене и онога што пропише љекљр, планирају рад са пацијентима и прате њихово стање и напредак. Они примјењују, осим разних вјежби, и струју, топлоту, хладноћу, масажу за ублажавање боли…Важна особина физиотерапеутског техничара је стрпљивост, комуникациске вјештине, способност разумјевања пацијентове ситуације. Није им потребна посебна физичка снага, али су важни издржљивост и добра кондиција.

Туристички техничар (једно одјељење – 24 ученика)

Осим општег успјеха ученика од шестог до деветог разреда основне школе, приликом уписа у средњу школу за ово занимање бодују се оцјене из осмог и деветог разреда из сљедећих наставних предмета: Српски језик, Енглески језик, Информатика, Историја и Географија. Занимање које припада струци угоститељства и туризма. Већ више година уписујемо ово занимање. Кроз различите како опште-образовне тако и стручне предмете, ученици ће стећи знања о раду туристичких и угоститељских служби. По зваршетку четворогодишњег школовања, ученици имају способности да: воде коренспонденцију, врше послове смјештаја и организације туриста у хотеле, припремају и изводе разне врсте путовања, обављају уговарање и давање информација о угоститељско-туристичким пословима, врше обрачунавање и продају туристичких аранжмана, рад са страним средствима плаћања и сл. Стицањем звања туристички техничар ученици имају прилику да се запосле у хотелима, мотелима.

Посластичар ( 0,5 одјељења – 12 ученика)

 

Осим општег успјеха ученика од шестог до деветог разреда основне школе, приликом уписа у средњу школу за ово занимање бодују се оцјене из осмог и деветог разреда из сљедећих наставних предмета:

СРПСКИ ЈЕЗИК, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, ИНФОРМАТИКА, ИТОРИЈА И ГЕОГРАФИЈА

Занимање посластичар је из струке угоститељство и туризам. За стицање звања посластичар, потребно је трогодишње школовање које се реализује кроз стицање теоријских знања као и њихова практична примјена у угоститељским објектима. Ученик ће стећи стручне квалификације које карактеришу ово занимање, и то да: израђује колаче, креме, сладоледе и остале посластице; припрема бисквите и остала тијеста за колаче; посластице премазује и украшава глазуром, шећером у праху или воћем; у раду се служи различитим куварским и посластичарским прибором, алатима и машинама. Посластичари посебну пажњу придају личној хигијени, чистоћи и уредности радног простора и исправном чувању и складиштењу намирница и готових производа. Раде у индустријској производњи сладоледа и кондиторских производа (чоколаде, бомбона и кекса) у посластичарницама и у кухињама угоститељских предузећа. Врло је важно да имају способност разликовања боја и нормално развијена чула укуса и мириса. Будући да производе прехрамбене производе, стално се морају подвргавати санитарним прегледима, посебно због заразних болести.

Пекар (0,5 одјељења – 12 ученика)

Осим општег успјеха ученика од шестог до деветог разреда основне школе, приликом уписа у средњу школу за ово занимање бодују се оцјене из осмог и деветог разреда из сљедећих наставних предмета:

СРПСКИ ЈЕЗИК, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, ХЕМИЈА, БИОЛОГИЈА И ИНФОРМАТИКА

Занимање пекар је из струке пољопривреда и прерада хране. За стицање звања пекар, потребно је трогодишње школовање које се реализује кроз стицање теоријских знања као и њихова практична примјена. Ученик ће стећи стручне квалификације које карактеришу ово занимање, и то да: влада знањима и вјештинама прераде брашна, те производње пекарских производа и тјестенина; примјењује усвојено знање о стандарнима хигијене и квалитета млинских и пекарских производа; рукује машинама и уређајима у пекарству; посједује развијену свијест о здравом начину прехране; посједује знања из области заштите на раду и заштите животне средине. Пекари од разлицитих врста брашна мијесе и пеку хљеб и разне врсте пецива и пита. Да би испекли хљеб или пециво, пекари прво припремају смјесу од које мијесе тијесто. Према врсти хљеба или пецива, намјештају температуру пећи, а према потреби додају или одузимају пару приликом печења. Кад су хљеб или пециво испечени, пекари их ваде из пећи специјалним пекарским лопатама. Затим их стављају у корпе, у којима их превозе до продајног простора или их слажу у кутије у којима их достављају у продавнице.

Месар (0,5 одјељења – 12 ученика)

Осим општег успјеха ученика од шестог до деветог разреда основне школе, приликом уписа у средњу школу за ово занимање бодују се оцјене из осмог и деветог разреда из сљедећих наставних предмета:

СРПСКИ ЈЕЗИК, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, ХЕМИЈА, БИОЛОГИЈА И ИНФОРМАТИКА

Занимање месар је из струке пољопривреда и прерада хране. За стицање звања месар, потребно је трогодишње школовање које се реализује кроз стицање теоријских знања као и њихова практична примјена. Ученик ће стећи стручне квалификације које карактеришу ово занимање, и то да: влада знањем и вјештинама прераде меса и производње месних прерађевина; користи машине и уређаје у месној индустрији; примјењује знање из области хигијене и квалитета меса и месних прерађевина; посједује вјештину конфекционирања и продаје меса; посједује способност тимског рада; оспособљен да се прилагођава разним ситуацијама на радном мјесту; развија еколошку свијест. Осим припреме свјежег меса за продају, месари и конзервишу месо хемијским средствима, залеђивањем и димљењем, израђују барене и полутрајне кобасице и зимску саламу, различите полутрајне и трајне сухомеснате производе и сланину. У занатским радњама и продавницама месари режу, вагају и продају свјеже месо и сухомеснате производе док у индустријској производњи само поједине операције.

Кувар( 1/2 одјељења – 12 ученика)

Осим општег успјеха ученика од шестог до деветог разреда основне школе, приликом уписа у средњу школу за ово занимање бодују се оцјене из осмог и деветог разреда из сљедећих наставних предмета: Српски језик, Енглески језик, Информатика, Историја и Географија. Кувар је занимање из струке угоститељство и туризам. ЦСШ Требиње већ дуже вријеме врши упис за ово занимање. За стицање звања кувар, потребно је трогодишње школовање које се реализује кроз стицање теоријских знања као и њихова практична примјена у угоститељским објектима. Ученик ће стећи стручне квалификације које карактеришу ово занимање, и то да: припрема разне врсте сланих, слатких, топлих и хладних јела, препознаје рецептуру домаће и интернационалне кухиње, познаје животне намирнице њихову храњивост, калоричну вриједност, усклађеност као и нормативне утрошке, одабере технологију припремања, обликује и аранжира припремљено јело, саставља дневне и недјељне јеловнике, те брине о личној хигијени као и о хигијени простора и средстава којима се служи. Све ове и многе друге послове угоститељства, ученици ће научити школовањем за занимање кувар.

Конобар( 1/2 одјељења – 12 ученика)

Осим општег успјеха ученика од шестог до деветог разреда основне школе, приликом уписа у средњу школу за ово занимање бодују се оцјене из осмог и деветог разреда из сљедећих наставних предмета: Српски језик, Енглески језик, Информатика, Историја и Географија. Стручне квалификације занимања конобара су: обавља припремне радове прије послуживања, одржава средства, уређаје и инвентар угоститељског послуживања, поставља столове и распрема их након употребе, послужује све врсте јела према системима послуживања уобичајних код нас и у свијету. С обзиром да је конобар у директном контакту са страним и домаћим гостима, тражи се познавање страних језика те основе опште културе. Занимање конобара је врло напорно због неуобичајеног радног времена, па ово занимање захтјева добро физичко здравље, психичку стабилност, посебно је важна цјелокупна физичка спретност, уредност, комуникативност, љубазност, добро развијени чула укуса и мириса, општа сналажљивост, брзо и тачно рачунање те добро памћење. Поред изучавања теорије, ученици ће имати праксу у различитим угоститељским објектима у нашем граду, гдје ће стицати своја прва радна искуства.

Мјерила и начин избора кандидата

Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:

  1. Општег успјеха у основној школи
  2. посебног успјеха у основној школи из пет предмета значајних за занимање у одређеној струци

Вредновање успјеха

Вредновање општег успјеха у основној школи, исказује се средњом просјечном оцјеном успјеха на крају године, помножен са бројем бодова на следећи начин:
  • у шестом разреду, просјечна оцјена општег успјеха помножи се са 2
  • у седмом разреду, просјечна оцјена општег успјеха помножи се са 2
  • у осмом разреду просјечна оцјена општег успјеха помножи се са 3
  • у деветом разреду просјечна оцјена општег успјеха помножи се са 3

На основу општег успјеха кандидат може да оствари највише 50 бодова. Вредновање посебног успјеха у основној школи врши се из 5 предмета значајних за занимање на сљедећи начин:

  •  у 8. раз. просјечна оцјена из 5 предмета помножи се са 2
  •  у 9. раз. просјечна оцјена из 5 предмета помножи се са 2

По овом основу кандидат може да оствари највише 20 бодова, а по основу оба критеријума највише 70 бодова.