Образовање

У школској 2017/18 години у ЈУ Центар средњих школа уписана су 484 ученика. Ученицима се пружа вишеструка могућност избора приликом уписа јер школа образује ученике у различитим струкама и занимањима.Ове школске године у Школи се ученици образују у оквиру четири струке (економија, прави и трговина, здравство, пољопривреда и прерада хране, угоститељство и туризам) и 12 занимања: