Контакт

    ЈУ Центар средњих школа

                    Требиње

 

 

                         Ул. Вожда Карађорђа бр.1

                         Тел. 059 270-590, факс: 059 271-160

                           Е-mail: ss85@skolers.org