Запослени

Наставничко вијеће Школе
1. Васиљко Шкриван Директор
2. Јово Јовановић Педагог
3. Ивана Пешикан Психолог
4. Жана Глуховић Библиотекар
5. Валентина Сушић Српски језик
6. Евелина Дучић Српски језик
7. Снежана Грбић Српски језик
8. Слађана Мусовић Енглески језик
9. Бојана Максимовић Енглески језик
10. Светлана Лучић Енглески језик, италијански језик
11. Сузана Черечина Борковић Француски језик, латински језик
12. Јелена Мијановић Математика, информатика
13. Јадранка Мишић Математика, информатика
14. Раденко Пешко Физичко васпитање
15. Петар Чоловић Физичко васпитање
16. Јасна Митровић Хемија, познавање робе, медицинска биохемија
17. Лејла Миливојевић Биологија, микробиологија, екологија, хигијена
18. Драгана Вукоје Психологија, пословна комун.
19. Миланка Самарџић Историја, географија
20. Радмила Јанковић Право
21. Соња Салатић Демократија и људска права, филозофија
22. Јела Стевовић Књиговодство
23. Споменка Ћоровић Економија, монетарна економија и банкарство
24. Снежана Радановић Економија, монетарна економија и банкарство, маркетинг у туризму, економика трговине, привредна математика
25. Весна Парежанин Статистика, основе предузетништва, економика туризма, агенцијско и хотелијерско пословање
26. Дијана Надаждин Практична настава, економија, основе туризма, агенцијско и хотелијерско пословање
27. Слађана Скочајић Канцеларијско пословање, пословна информатика, практична настава
28. Весна Нинковић Практична настава, пословна информатика, банкарска обука…
29. Милена Симовић Практична настава, основе туризма…трговинско пословање
30. Нада Гутић Економија, практична настава, привредна математика, агенцијско и хотелијерско пословање
31. Крстољуб Којовић Монетарна економија и банкарство, пословна информатика, банкарско пословање, практична настава, финансијско пословање
32. Милица Дурсун Куварство, практична настава
33. Саво Пиштињат Услуживање, практична настава конобар
34. Маја Грбић Услуживање, практична настава, хотелијерство
35. Дејан Шкриван Историја
36. Ирина Симовић Матична евиденција
37. Немања Милошевић Њемачки језик
38. Драгана Вујичић Француски језик
39. Јагода Вуковић Руски језик
40. Петар Влатковић Демократија и људска права
41. Неда Ћорић Социологија
42. Драгана Сандић Историја умјетности
43. Ведрана Миљковић Њемачки језик
44. Наташа Палавестра Италијански језик
45. Маја Бабић Санитарна хемија и техника, познавање робе
46. Ненад Грковић Физика
Спољни сарадници
47. Љиљана Анђелић Здравствена њега
48. Драженка Грубач Хематологија
49 Бранка Миљановић Хематологија
50. Биљана Суша Анатомија, медицина рада са здравственом статистиком
Административно и помоћно особље
1. Нада Микавица Секретар
2. Мила Брњош Рачуновођа
3. Милан Михојевић Домар
4. Владимир Сазонов Економ
5. Дана Михојевић Чистачица
6. Мила Ивковић Чистачица
7. Славенка Мијавић Чистачица
8. Дражена Радић Чистачица
9. Ранка Милидраг Чистачица