Запослени

Наставничко вијеће Школе
1. Васиљко Шкриван Директор
2. Драгана Вукоје Педагог
3. Ивана Пешикан Психолог
4. Крстољуб Којовић Координатор практичне наставе
5. Жана Глуховић Библиотекар
6. Евелина Дучић Српски језик
7. Снежана Грбић Српски језик
8. Валентина Сушић Српски језик
9. Слађана Мусовић Енглески језик
10. Бојана Максимовић Енглески језик
11. Светлана Драшковић Енглески језик, Италијански језик
11. Сузана Черечина Борковић Француски језик, Латински језик
12. Јагода Вуковић Руски језик
13. Јелена Мијановић Математика, Информатика
14. Јадранка Мишић Математика, Информатика
15. Раденко Пешко Физичко васпитање
16. Петар Чоловић Физичко васпитање
17. Весна Миличић Психологија, Пословна комуникација
18. Миланка Самарџић Историја, географија
19. Радмила Јанковић Право
20. Јово Јовановић Социологија и филозофија, Демократија и људска праваПраво
21. Соња Милишић Демократија и људска права
22. Споменка Ћоровић Економија, монетарна економија и банкарство
23. Снежана Радановић Економија, монетарна економија и банкарство
24. Весна Парежанин Статистика, основе предузетништва, економика туризма, агенцијско и хотелијерско пословање
25. Дијана Надаждин Пословна информатика, Књиговодство
26. Слађана Скочајић Банкарске процедуре, Књиговодство, Практична настава
28. Весна Нинковић Практична настава, Банкарска обука, Књиговоство, Маркетинг
29. Нада Гутић Банкарско пословање, Привредна математика, Практична настава
30. Саво Пиштињат Услуживање, практична настава конобар
31. Дејан Шкриван Историја
32. Славица Мичић Српси језик
33. Вања Ћупина Пракса-прехрамбени техничар, Куварство, Прехрамбена технологија
34. Ивана Бокун Хигијена, Хемија, Биохемија,Биологија,Ботаника
35. Страхиња Вуковић Практична настава-кувар
36. Јелена Ћорлука Агенцијско и хот.пословање,Маркетинг у туризму, Привредна математика, Осн. Предузетништва
37. Оља Шмркић Технолошке операције, Практична настава
38. Гордана Вуковић Биљна производња, Сточарство, Декоративна дендрологија, Пољопривредна механизација и Практична настава
39. Весна Шиљеговић-Радовић Анатомија и физиологија, Здравствена њега, Гинекологија, Интерна медицина, Хирургија, Педијатрија, Неуропсихијатрија, Физикална терапија (т)Кинезитерапија (т)
40. Сања Томашевић Физикална терапија, Кинезиологија, Специјална рехабилитација
41. Свјетлана Мучибабић Здрав. Њега, Педијатрија (све вјежбе),
42. Светлана Бјелица Психологија
43. Маја Бабић Аналитичка хемија, Познавање робе
44. Анка Божић Хемија, Познавање робе
45. Јадранка Костић Познавање робе
47. Драгана Вујичић Француски језик
48. Наташа Марић Италијански језик
49. Неда Ћорић Социологија и етика, Култура религије
50. Драгана Сандић Историја умјетности, Умјетничко обликовање
51. Лејла Миливојевић Биологија, Микробиологија, Екологија
52. Максим Мичета Физика
53. Бојана Ковачевић Хирургија, Интерна мед., Гинекологија и неуропсихијатрија (вјежбе)
53. Гордана Телебак Фармацеутска технологија, Фармакогнозија
Административно и помоћно особље
1. Нада Микавица Секретар
2. Мила Брњош Рачуновођа
3. Милан Михојевић Домар
4. Владимир Сазонов Економ
5. Дана Михојевић Чистачица
6. Мила Ивковић Чистачица
7. Славенка Мијавић Чистачица
8. Дражена Радић Чистачица
9. Ранка Милидраг Чистачица